[Deutsch][English][Espagnol][Italiano][Slovencina]      
     
    podnik    downloady    kontakt   Home Bookmark Email to us Sitemap
  profiltímtiraz
Branchenlösungen 

mobile.assemble
montážnymi servisnými

mobile.care
oblasti starostlivosti o chorých

mobile.energy
technický servis zákazníkom

mobile.sales

mobile.service
technickou servisnou

staff.capacity.management
plánovanie termínov a kapacít

dispatching.center
plánovaní

remote.device.management
remote device management

podnik
 firmu
  FIELDWORX je medzinárodne činný špecialista na riešenia pri zavádzaní mobilných systémov (na základe PDAs, Handheld, Blackberry a mobilných telefónov) na optimalizáciu obchodných procesov.

Repertoár riešení pritom zahŕňa tak štandardné produkty značky FIELDWORX s ťažiskami na brandžu Health Care (mobile.care), priemysel (mobile.service), dodávateľov energie (mobile.energy) a maloobchod (mobile.sales), ako aj individuálne riešenia pre tie najrôznejšie brandže.

Silnou partnerskou sieťou, ako aj certifikovaným používaním tretích produktov ponúka FIELDWORX MOBILE SOLUTIONS komplexné koncepty z jednej ruky.
 
 
 
search
 
  staff.capacity.management  
  nový produkt firmy FIELDWORX pre všetky podniky činné v oblasti dodávateľstva energie a priemyslu. 
s.c.m.® Vám umožňuje jednoducho a rýchlo plánovať svojich montážnych pracovníkov.