[Deutsch][English][Espagnol][Italiano][Slovencina]      
     
    podnik    downloady    kontakt   Home Bookmark Email to us Sitemap
  profiltímtiraz
Branchenlösungen 

mobile.assemble
montážnymi servisnými

mobile.care
oblasti starostlivosti o chorých

mobile.energy
technický servis zákazníkom

mobile.sales

mobile.service
technickou servisnou

staff.capacity.management
plánovanie termínov a kapacít

dispatching.center
plánovaní

remote.device.management
remote device management

tím
 Hubert Reininger
  Hubert Reininger (hlavný spoločník) si vybudoval meno v oblasti „mobilnej evidencie dát“. Po svojej maturite sa bližšie venoval štúdiu v oblasti IT na technickej univerzite. So získanými technickými vedomosťami mu bola pred dobrými 10 rokmi zverená úloha programovať špecifické softvérové riešenia pre koncové mobilné zariadenia. 
Vtedy ešte veľmi nákladne a novátorsky vyvinul s tímom špecialistov viac ako predložiteľnú evidenciu podpisov a prenos správou sms.

V súčasnosti je Hubert Reininger konateľom svojej vlastnej firmy a svoju špecializáciu účinne uvádza do praxe.
 
 Daniela Schrefl
  Daniela Schrefl po svojej maturite 2 roky v spolupráci s EÚ spracúvala a realizovala medzinárodné prepravné projekty. Potom založila v Grazi s indickým partnerom spoločnú firmu a po prvýkrát sa tu zoznámila so skúsenosťou predaja na medzinárodnom trhu. V ďalšom období mohla využiť tieto medzinárodné kontakty a jej prvý zákazník, ktorý si želal mobilnú evidenciu dát, ju doviedol k súčasnému partnerovi pánovi Hubertovi Reinigerovi.

Po založení spoločnej firmy účinne spolupôsobila na budovaní národného a medzinárodného predaja. Ďalšie dvojročné vzdelanie v oblasti predaja a marketingu jej opäť dovolilo priniesť do podniku nové cesty.
 
 team
 

Tím firmy FIELDWORX sa vyznačuje obzvlášť angažovanosťou každého jednotlivca a záujmom o NOVINKY.
Tým sú položené základné kamene našich inovácií.

Vzdelávanie jednotlivých pracovníkov pokračuje od maturity cez odborne špecifické štúdium (vyššia odborná škola, univerzita alebo Technická univerzita) a priebežne je ďalšími tréningami a certifikáciami udržiava v aktuálnom stave.
Naši softvéroví architekti kladú zvláštny dôraz rovnomerne na dizajn, usability (použiteľnosť) a performance (vytváranie) aplikácií.

Pre každého vývojára sú samozrejmé poznatky v architektúre databáz (v MS SQL, Oracle, mySQL atď.), ako aj v používaní rôznych programovacích jazykov (.NET, Java). Tieto sú zároveň základným predpokladom pre úspešný nový a ďalší vývoj produktov FIELDWORX.

Naše vývojárske oddelenie pozostáva z viacerých skupín s príslušne špecializovanými inžiniermi a technikmi pre oblasti desktopových a webových aplikácií, ako aj pre aplikácie pre mobilné zariadenia (PDA, mobilné telefóny atď.)

Odborné poznatky každého jednotlivého pracovníka v jeho odbore a jeho osobná angažovanosť robia z tímu FIELDWORX neporaziteľného partnera.

Ďakujeme našim kolegyniam a kolegom za ich dlhoročnú vernosť!

 
 
 
search
 
  staff.capacity.management  
  nový produkt firmy FIELDWORX pre všetky podniky činné v oblasti dodávateľstva energie a priemyslu. 
s.c.m.® Vám umožňuje jednoducho a rýchlo plánovať svojich montážnych pracovníkov.