[Deutsch][English][Espagnol][Italiano][Slovencina]      
     
    podnik    downloady    kontakt   Home Bookmark Email to us Sitemap
 
Branchenlösungen 

mobile.assemble
montážnymi servisnými

mobile.care
oblasti starostlivosti o chorých

mobile.energy
technický servis zákazníkom

mobile.sales

mobile.service
technickou servisnou

staff.capacity.management
plánovanie termínov a kapacít

dispatching.center
plánovaní

remote.device.management
remote device management

mobile.assemble
 mobile.assemble
 

Podniky s montážnymi servisnými službami vsádzajú na riešenie brandže mobile.assemble.

Toto riešenie umožňuje protokolovať alebo kontrolovať pokroky v projekte nezávisle od miesta ani času. Na mobilných zariadeniach sa môžu kedykoľvek uskutočniť základné vyhodnotenia na najaktuálnejšej databáze.

Ďalšie Tools (nástroje) boli vyvinuté na evidenciu pracovného času, evidenciu výdavkov a diét, grafické zobrazenia (napr. oznamy o pokroku projektu a online synchronizáciu.

Ako variant sú k dispozícii možnosť tlače denných správ, elektronické podpisy zákazníkov skice priamo na PDA, ako aj kombinácia s plánovaním nasadenia.

Účinným riadením montážnych skupín, detailnými a najaktuálnejšími prehľadmi o projekte, enormným odľahčením Back-Office (obslužného oddelenia) a plynulou integráciou do existujúcich systémov ERP je možné realizovať atraktívne úsporné potenciály.

Základné znaky:

• je možné štruktúrovanie v úsekových fázach projektu
• účtovanie času pre montážne skupiny alebo jednotlivých pracovníkov
• grafické zobrazovanie pokroku projektu, individuálne kontrolné zoznamy
evidencia výdavkov a diét
• správa dát o zákazníkoch, zamestnancoch a dodávateľoch
• samostatná evidencia zmluvných pracovníkov
• grafické porovnanie požadovaného a skutočného
• synchronizácia s mobilnými koncovými zariadeniami (PDA, mobily, notebooky atď.)
• otvorené rozhranie (import & export) na jednoduchú integráciu do Vašich systémov ERP a IT

 
 
 
search
 
  staff.capacity.management  
  nový produkt firmy FIELDWORX pre všetky podniky činné v oblasti dodávateľstva energie a priemyslu. 
s.c.m.® Vám umožňuje jednoducho a rýchlo plánovať svojich montážnych pracovníkov.