[Deutsch][English][Espagnol][Italiano][Slovencina]      
     
    podnik    downloady    kontakt   Home Bookmark Email to us Sitemap
 
Branchenlösungen 

mobile.assemble
montážnymi servisnými

mobile.care
oblasti starostlivosti o chorých

mobile.energy
technický servis zákazníkom

mobile.sales

mobile.service
technickou servisnou

staff.capacity.management
plánovanie termínov a kapacít

dispatching.center
plánovaní

remote.device.management
remote device management

mobile.care
 mobile.care
 

mobile.care vyvinula firma FIELDWORX špeciálne pre požiadavky v oblasti starostlivosti o chorých a starých ľudí.
Toto riešenie ponúka rozsiahle features od správ mobilných kmeňových dát (pacienti, lekári, oprávnené osoby atď.) cez mobilné plánovanie starostlivosti a dokumentáciu až po optimalizovanie časov transportu a doby odozvy (variant).

V závislosti od individuálnych požiadaviek je mobile.care implementovateľný v troch verziách:
professional edition, standard edition a phone edition.

Základné znaky (standard edition) (štandardná edícia):

• evidencia výkonu a času
• stupne kvalifikácie
• evidencia km
• voľne parametrizovateľná evidencia administratívnych činností
a  iných činností/pracovného času
• funkcia offline/online
• jednoduchá a intuitívna obsluha
• bez nákladov na školenia 


Základné znaky (professional edition) (profesionálna edícia):

• rozšírená správa kmeňových dát (lekári, oprávnené osoby, správcovia)
• evidencia skutočná evidencia
• plánovanie a dokumentácia starostlivosti na základe najrôznejších modelov starostlivosti (Orem, ATL, AEDL): anamnéza a hodnotenie, plánovanie a hodnotenie starostlivosti
• denné plánovanie
• správa liekov
• hodnotenie potreby starostlivosti
• špeciálne features: med. Diagnózy, plán opatrovníctva, stupeň starostlivosti, pokladňa, správy o priebehu, kontrola vitálnych znakov a veľa ďalších

 
 
 
search
 
  staff.capacity.management  
  nový produkt firmy FIELDWORX pre všetky podniky činné v oblasti dodávateľstva energie a priemyslu. 
s.c.m.® Vám umožňuje jednoducho a rýchlo plánovať svojich montážnych pracovníkov.