[Deutsch][English][Espagnol][Italiano][Slovencina]      
     
    podnik    downloady    kontakt   Home Bookmark Email to us Sitemap
 
Branchenlösungen 

mobile.assemble
montážnymi servisnými

mobile.care
oblasti starostlivosti o chorých

mobile.energy
technický servis zákazníkom

mobile.sales

mobile.service
technickou servisnou

staff.capacity.management
plánovanie termínov a kapacít

dispatching.center
plánovaní

remote.device.management
remote device management

mobile.energy
 mobile.energy
 

štandard pre technický servis zákazníkom podnikov dodávateľov energie v oblasti zariadení a nadzemných vedení.

Funkcionality:

• hierarchické vyvolanie všetkých objektov k zariadeniu (od transformačnej stanice po najmenšie prostriedky)
• zobrazovanie kmeňových dát a technických dát
• evidencia protokolov o chybách
• vyvolanie a spracovanie priradených protokolov o údržbe
• integrácia skenovania čiarových kódov zariadení
• grafická vizualizácia objektov

 
 
 
search
 
  staff.capacity.management  
  nový produkt firmy FIELDWORX pre všetky podniky činné v oblasti dodávateľstva energie a priemyslu. 
s.c.m.® Vám umožňuje jednoducho a rýchlo plánovať svojich montážnych pracovníkov.