[Deutsch][English][Espagnol][Italiano][Slovencina]      
     
    podnik    downloady    kontakt   Home Bookmark Email to us Sitemap
 
Branchenlösungen 

mobile.assemble
montážnymi servisnými

mobile.care
oblasti starostlivosti o chorých

mobile.energy
technický servis zákazníkom

mobile.sales

mobile.service
technickou servisnou

staff.capacity.management
plánovanie termínov a kapacít

dispatching.center
plánovaní

remote.device.management
remote device management

mobile.service
 mobile.service
 

Pre podniky s technickou servisnou službou zákazníkom predstavuje mobile.service ideálne riešenie, na realizáciu procesov údržby, porúch, prestavby, opravy a udržiavania.

S týmto riešením je možné mobilne realizovať celkovú správu zákaziek, prenos informácií medzi montérom a firmou sa realizuje v reálnom čase („just-in-time"), fakturuje sa veľmi aktuálne a databáza vášho systému ERP sa s produktom mobile.service uchováva denne aktualizovaná.

Zákazky sú zobrazované prehľadne za akúkoľvek dobu (denne, mesačne atď.), doby zákaziek, prepravné a iné doby sa pri produkte  mobile.service evidujú automaticky. Rovnako sa môžu detailne prezentovať a vyhodnocovať denné správy, ako aj mobilne spravovať materiálové katalógy vrátane fotografií.

Elektronickým odpisom zákazníka sa všetky činnosti potvrdzujú na mieste a okamžite môžu byť ďalej postúpené na fakturáciu..

Základné znaky:

• automatická evidencia časov zákaziek a transportných časov, ako aj ostatných časov
• zobrazenie materiálového katalógu vrátane fotografií
• zobrazenie detailov objektu (prevádzkový zošit)
• zobrazenie archívu použití
• vyhodnotenie denných správ z ľubovoľných období
• evidencia spustení a prídavkov
• elektronický podpis zákazníka

 
 
 
search
 
  staff.capacity.management  
  nový produkt firmy FIELDWORX pre všetky podniky činné v oblasti dodávateľstva energie a priemyslu. 
s.c.m.® Vám umožňuje jednoducho a rýchlo plánovať svojich montážnych pracovníkov.