[Deutsch][English][Espagnol][Italiano][Slovencina]      
     
    podnik    downloady    kontakt   Home Bookmark Email to us Sitemap
 
Branchenlösungen 

mobile.assemble
montážnymi servisnými

mobile.care
oblasti starostlivosti o chorých

mobile.energy
technický servis zákazníkom

mobile.sales

mobile.service
technickou servisnou

staff.capacity.management
plánovanie termínov a kapacít

dispatching.center
plánovaní

remote.device.management
remote device management

staff.capacity.management
 staff.capacity.management
  staff.capacity.management – v skratke s.c.m® - je nástroj na plánovanie termínov a kapacít pre podniky z oblastí priemyslu a dodávateľov energie.

Základné funkcie:

• časové plánovanie projektov s možnosťou rozdelenia do čiastkových projektov
• zobrazenie percentuálneho využitia pracovníkov
• priradenie tímov k projektom
• validácia priradenia tímov
• priradenie generického počtu pracovníkov na výpočet využitia kapacít
• výpočet využitia kapacít s uvedením nadmerných a nedostatočných kapacít
• plánovanie hromadných projektov pre rôzne úlohy, na rezerváciu definovaných zdrojov počas plánovaného obdobia
• priradenie zákaziek/úloh k hromadným projektom
• denný plán pracovníkov (prítomnosť, náhrada montérov)
• údržba kmeňových dát pracovníkov 
• vyhotovenie vyhodnotení denných prác pracovníkov s početnými možnosťami filtrov
• rozsiahly systém oprávnení užívateľov
• flexibilné rozhranie užívateľov (User Interface) vďaka technológii Docking Windows
• príprava preddefinovaných pohľadov pre optimálnu prijateľnosť pre užívateľa
• najrozličnejšie reporty
 
 
 
search
 
  staff.capacity.management  
  nový produkt firmy FIELDWORX pre všetky podniky činné v oblasti dodávateľstva energie a priemyslu. 
s.c.m.® Vám umožňuje jednoducho a rýchlo plánovať svojich montážnych pracovníkov.