[Deutsch][English][Espagnol][Italiano][Slovencina]      
     
    podnik    downloady    kontakt   Home Bookmark Email to us Sitemap
 
Branchenlösungen 

mobile.assemble
montážnymi servisnými

mobile.care
oblasti starostlivosti o chorých

mobile.energy
technický servis zákazníkom

mobile.sales

mobile.service
technickou servisnou

staff.capacity.management
plánovanie termínov a kapacít

dispatching.center
plánovaní

remote.device.management
remote device management

remote.device.management
 remote.device.management
  Tento nástroj bol vyvinutý s praktikmi na čo najjednoduchšiu komunikáciu s Vašimi PDA používanými v teréne. Stanovenia úloh ako výmena verzie nejakej databázy, rôzne aktualizácie softvéru alebo podporné a pomocné služby pre Vašich pracovníkov servisnej služby sa s týmto systémom dajú pohodlne riešiť – priamou výmenou dát medzi centrálou a mobilnými zariadeniami.

Základné funkcie:

• funkcia „Remote Desktop“
• prístup k dátovému systému PDA
• Registry Editor
• skriptovanie a DOS-Box
• možnosť mäkkého a tvrdého reset
• grafické diagnostické nástroje
• automatizované rozdeľovanie softvéru a synchronizácia dát 
• rôzne bezpečnostné funkcie (Security)
• prehľadné reporty
 
 
 
search
 
  staff.capacity.management  
  nový produkt firmy FIELDWORX pre všetky podniky činné v oblasti dodávateľstva energie a priemyslu. 
s.c.m.® Vám umožňuje jednoducho a rýchlo plánovať svojich montážnych pracovníkov.